İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

1- SATICININ BİLGİLERİ

Unvan             : ALOHA DİJİTAL BİLİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres              : BARBAROS MAH. BEGONYA SK. NIDAKULE ATASEHIR BATI BLOK NO: 1 İÇ    KAPI NO: 2 ATAŞEHİR / İSTANBUL

Vergi Dairesi   : KOZYATAĞI

Vergi No          : 0552029490

Ticaret Sicil No: 297461-5

Mersis No        : 0055202949000001

Telefon            : 0554-861-8600

İnternet Sitesi  :  www.alohadijitalakademi.com

E-posta adresi : info@aloha.online

 

2- ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

www.alohadijitalakademi.com sitesi üzerinden satıcı tarafından satışa sunulan Full Stack Developer eğitimi ve diğer eğitimlerin sunulması eğitim materyali ve/veya kitap/yayın/cd ve benzerleridir.

 

3- SINIRLAMALAR

SATICI, söz konusu hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

4- SÜRE

Alıcı satın almayı gerçekleştirdiği tarihten başlayarak ürün(ler) detay sayfasında belirtilen hizmetlerden faydalanabilecektir. Sözleşme Alıcı’nın satın aldığı eğitim süresince devam edecektir.

 

5- ÜCRET

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ürün türleri için ücret, ürünün satın alınma anında, bir seferde tahsil edilir.

 

6- TESLİMAT ve İFA

Eğitim hizmetleri Satıcı’nın belirlediği tarihlerde Satıcı’nın internet sayfasından satın alınan eğitim içeriğine göre belirlenecektir.

 

7- CAYMA HAKKI

Alıcı, Tüketici Mevzuatı uyarınca işbu Sözleşme’nin onaylanarak üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini Satıcı’nın Madde 1’de belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bildirim yoluyla Satıcı’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın Alıcı’ya iade edilecektir.

14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın Alıcı’nın eğitime başlaması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili eğitimin alınması halinde alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

8- İTİRAZ

Şikayet ve itirazları konularındaki başvurularını alıcı, belirtilen iletişim yollarıyla satıcıya ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

9- TARİH

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda düzenlenmiş ve alıcının satın almayı gerçekleştirdiği tarihte www.alohadijitalakademi.com internet sitesi üzerinden belirttiği e-posta adresine gönderilmiştir.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Unvan             : ALOHA DİJİTAL BİLİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres              : BARBAROS MAH. BEGONYA SK. NIDAKULE ATASEHIR BATI BLOK NO: 1 İÇ    KAPI NO: 2 ATAŞEHİR / İSTANBUL

Vergi Dairesi   : KOZYATAĞI

Vergi No          : 0552029490

Ticaret Sicil No: 297461-5

Mersis No        : 0055202949000001

Telefon            : 0554-861-8600

İnternet Sitesi  :  www.alohadijitalakademi.com

E-posta adresi : info@aloha.online

 

1.2- ALICI

ALICI, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre fiil ehliyetine sahip olmak zorundadır. Ayırt etme gücüne sahip olmayan, kısıtlı olan, 18 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmamış olmasına karşın evlenerek ya da mahkeme kararıyla ergin kılınmamış olanlar www.alohadijitalakademi.com internet sitesine üye olamaz, işbu sözleşmede sayılan ürün/hizmetlerden faydalanamazlar.

 

2- SİTE

İşbu sözleşmede SİTE, www.alohadijitalakademi.com internet sitesini ifade eder.

 

3- ÜRÜN

Ürün, www.alohadijitalakademi.com internet sitesi üzerinden SATICI tarafından hizmete sunulan eğitim içeriğinden fiziki olarak faydalanmayı, satın alınan eğitimleri almayı ve sertifikaya sahip olunmayı içerir. Sertifika katılım ve ilgili sınavların geçilmesi halinde başarı sertifikalarını içerir. Satıcı bazı eğitimlere ilişkin istihdam garantisi verebilir ve istihdam garantisini belirli şartların sağlanmasına bağlayabilir. Başarı sertifikasının elde edilemediği durumda ALICI’ya istihdam garantisi verilmez.

 

4- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait SİTE’ye elektronik ortamda bilgilerini girerek üye olup, işbu sözleşmede ve ön bilgilendirme formunda belirtilen eğitim içeriğini satın alması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ALICI, satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek ürünlerin/hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

 

5- SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği ürünün satın alınma tarihinde internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme’nin bir nüshası alıcının mail adresine e-posta yoluyla gönderilmiştir.

 

6- TESLİM ve İFA

Taraflar, Eğitim Ürünün satın alınmasından sonra fiziki olarak Satıcı’nın yapacağı plan doğrultusunda ifa edileceği hususunda mutabık kalmışlardır.

 

7- ALICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

Alıcı, ürünü satın almadan önce ürünle ilgili ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir.

ALICI, söz konusu ürünü satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı ürünü tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak kullanacağını, hizmetlerde sunulan bilgi ve belgeleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’da kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

 

8- SATICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu ürünün ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur. SATICI’nın, söz konusu ürün ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç ürünün hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürünün sunumunun SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkânsızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ALICI’ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.

 

9- ÜRÜN BEDELİ

İşbu sözleşmede belirtilen ürünün bedeli satın alınan ürün sayfasında belirtilen bedeldir. Satın alınan ürünün sayfasında belirtilen süre boyunca alıcı ürünü kullanacaktır.

 

10- CAYMA HAKKI

ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini SATICI’nın Madde 1’de belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ALICI’nın eğitim hizmetini alması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili eğitimin alınması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

11- SÖZLEŞMENİN FESHİ

SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

 

12- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2023 yılı itibariyle 66.000 TL’dir.

 

13- SON BİLGİLER

13.1 – İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

13.2 – Sözleşmenin bir örneği ALICI tarafından belirtilen ve işbu Sözleşme’nin madde 1.2’sinde yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.